Nordes

SPÅRBARHET

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

SPÅRBARHET, d. v. s. den så kallade spårbarheten i tillverkningsprocessen (TTC, det vill säga Track, Trace and Control) är en lösning som kännetecknas av hög komplexitet och är relaterad till supply chain management. Tack vare processens spårbarhet kan vi övervaka flödet av produkter, material och komponenter och spåra deras platser. Spårbarhet låter dig kontrollera och testa tillverkningsprocesser, deras efterföljande stadierar vilket gör att vi har full tillgång till att verifiera processen och kontrollera råvaru- och produktpartier. Detta är extremt viktigt i händelse av att ett visst element som ingår i produkten visar sig vara defekt.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top