Nordes

Service efter försäljning

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

En god kundrelation är en oerhört viktig och krävande del när man driver ett företag.

Det största mervärdet för oss är professionellt utförda uppgifter och kundtillfredsställelse. Snabba och effektiva svar på entreprenörers behov vilket utgör de grundläggande standarderna för ett tillförlitligt samarbete.

Som en del av vår kundservice utför vi följande aktiviteter:

– Implementeringen av service efter garantiperioden av EMS-tillverkning är en process för att tillhandahållandet av reparationstjänster
och underhåll av elektroniska produkter efter utgången av garantiperioden. Vi erbjuder våra kunder diagnostik och reparation av skadade produkter, elektronikunderhåll, mjukvaruuppdateringar och utbyte av delar och andra relaterade tjänster
gällande produktunderhåll i gott skick.
– Utrustningskalibrering är processen för inställning och justering av parametrarna av en elektronisk enhet så att den uppfyller bestämda standarder för både kvalitet och noggrannhet. Utrustningskalibrering utförs ofta för att säkerställa att elektroniska produkter uppfyller kundernas kvalitets- och funktionskrav enligt enhetens specifikationer.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top