Prioritet Serneke Arena | Göteborg

Om oss

Vår vision

Vår vision är att sammankoppla alla som arbetar med produktutveckling och strategiska inköp med leverantörer för att göra produktutvecklingen inom främst verkstadsindustrin ännu smartare, mer effektiv och avancerad. 

Parallellt med Advanced Engineering arrangeras dessutom den etablerade och omtyckta mässan Elektronik – ett beprövat framgångskoncept som bidrar till viktiga synergieffekter!

Varför "advanced"?

En framgångsrik produktutveckling innebär ofta otaliga beslut för att nå fram till optimala lösningar och funktionalitet. Eftersom möjligheterna blir fler och än mer komplexa är det en utmaning att göra rätt val och hitta rätt leverantörer.

Ordet ”avancerat” symboliserar komplexiteten i den uppgift som produktutvecklare och strategiska inköpare idag står inför. För att förenkla den svåra uppgiften att hitta rätt i djungeln av komponenter, material och teknik har vi samlat utställare ifrån hela produktutvecklingscykeln. På plats hittar du som besöker oss allt för att din produktidé ska bli till verklighet.

Global expertis - Lokalt nätverk

Advanced Engineering har sitt ursprung i Birmingham, i Storbritannien, där mässan hade premiär redan 2008. Konceptet har nu etablerats över hela Europa och blivit en självklar spelare bland mässor inom verkstads- och tillverkningsindustrin. Sedan flera år tillbaka är Advanced Engineering en uppskattad och välbesökt mässa i Göteborg och 2022 lanserades mässan för första gången till Stockholm.  Vår globala anknytning säkerställer att vi är på rätt spår och ger oss möjlighet att fånga upp internationella influenser – En viktig del i vår framgångssaga.

fokusområden 2022

Efter vält övervägande och input från branschen har vi inför mässan 2022, valt att djupdyka i tre fokusområden; Materials, Smart Manufacturing & Human Centricity.
Läs mer om vardera område nedan.

Material spelar en avgörande roll i produktutveckling. Kraven är fortsatt högt ställda och dagens produkter skall vara lätta, smarta och starka och samtidigt hållbara. Material är ett av mässans självklara och återkommande fokusområden som varit mycket uppskattat under åren. Därför blir området även viktigt för Advanced Engineering i Stockholm 2022.

Industrin står inför en stor omställning till en mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad
tillverkning. De tillverkande företagen måste ställa om för att möta den ökande konkurrensen, ständiga svängningar på marknaden och kundens höga krav. Smart Manufacturing är därför ett uppskattat fokusområde för alla som vill digitalisera och koppla upp sin tillverkning. Här dyker du ner i områden som; AI, uppkopplade maskiner, IOT, digital twin, cybersäkerhet, AR, VR, förebyggande underhåll.

Human Centricity knyter an till det nystartade kompetenstorget och tillsammans utgör dessa två specialområden ankarpunkter på mässgolvet som finns till för att främja framtidens talanger och innovatörer. Att inta ett human-centric förhållningssätt är en av ambitionerna i industri 5.0 och att hitta rätt kompetens, attrahera ny och förvalta befintlig personal är en utmaning för många svenska industriföretag. Därför har vi inför 2022 valt att lyfta Human Centricity- fokusområdet för alla som vill vidareutvecklas i sin nuvarande roll eller hitta ny kompetens till sin verksamhet.

Scroll to Top