Prioritet Serneke Arena | Göteborg

Business Region Göteborg är partner till Advanced Engineering

BRG_pressbild över göteborg och ullevi

Göteborgs näringslivskontor blir partner till Advanced Engineering och Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, kommer inviga scenen med att ge en inblick i möjligheterna och utmaningarna i vår regions ekonomi. Vad driver utvecklingen och vilka framgångsfaktorer är viktiga för näringslivet framöver

Göteborgsregionen kallas Sveriges innovationsmotor eftersom 34 procent av Sveriges samlade F o U-investeringar i företag sker i Västsverige. Den 19–20 april arrangeras två tekniktunga evenemang parallellt på Prioritet Serneke Arena, Advanced Engineering och Elektronikmässan, och skapar en viktig mötesplats för samverkan.

”Advanced Engineering och Elektronikmässan är viktiga för vår region eftersom vi är väldigt framgångsrika inom olika teknikområden. Det är viktigt med mötesplatser där man kan samla de skarpaste talangerna och de viktigaste bolagen. Business Region Göteborg har som uppdrag att hjälpa bolag och människor att möta varandra både inom staden, akademin och alla som berörs av näringslivskontakter. Därför är det angeläget för oss att medverka”, säger Kent Jellmund, Investment Advisor, FDI, Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. De ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Business Region Göteborg arbetar aktivt mot målet att skapa 120 000 nya jobb till 2035 och bidrar i stor utsträckning till att sätta Västsverige på kartan som en viktig internationell aktör.

”Vår avsikt är att skapa mötesplatser som erbjuder kunskap, skapar kontakter och resulterar i affärer. Det är viktigt att regionen samlar kraft för att utveckla näringslivet, speciellt inför stundande lågkonjunktur. Business Region Göteborg är en väldigt viktig partner. De har resurserna och kompetensen för att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för alla som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen”, säger Helena Crivei, affärsområdesansvarig för Advanced Engineering och Elektronikmässan.

Dela inlägget:

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter om mässan och för att följa våra uppdateringar om hur vi skapar säkra mötesplatser. Få även första tjing till våra event och medverka i exklusiva tävlingar. Vi delar bara med oss av givande information – Det är ett löfte som vi ger dig som prenumerant! 

Scroll to Top