Prioritet Serneke Arena | Göteborg

Hur radikal teknologisk innovation driver bilindustrin framåt

arlena armiri polestar magnus penker innovation360

Bilindustrin har de senaste åren genomgått en sällan skådad transformation: Idag är bilen uppkopplad, smart och elektrisk. Denna teknologiska revolution har omkullkastat traditionella tillverkningsprocesser, designmetodiker, materialval, logistikkedjor och möjliggjort nya spännande affärsmodeller och skapat tillväxt.

När andra industrier idag ser till innovation som verktyg för att bibehålla konkurrenskraft finns många lärdomar att hämta från bilindustrins omvandling. I denna artikel undersöker vi hur företag kan driva extrem teknologisk innovation och anpassa sig till en marknad i ständig förändring.

Det var en gång….
ett bilföretag och en innovationsfirma som gick samman i en unik typ av samarbete, en ”tech collaboration”, med likasinnade bilföretag, innovationskonsulter, astronauter och designers, med en gemensam djärv dröm om att ingenting är omöjligt. Tillsammans avsåg de att skapa nya radikala lösningar och driva industrin framåt med helt nya sätt att ta sig an problem. Visionen var tydlig: att tredubbla räckvidden utan att påverka energitillförseln.
Under sex månader samlades det in 500 idéer som trattades ner till 17 grupper, experiment, hypoteser, omgrupperingar och nya hypoteser. Efter sex månader presenterades 7 olika kluster av idéer (så kallade ”power ideas”) varav 5 har gått vidare till pilotstudier. Alla revolutionerande i allt från tjänster, tekniska lösningar till affärsmodeller.

Vikten av en greppbar vision och tydliga mål
I ett av världshistoriens mest kända tal ”We choose to go to the moon”, fick J.F. Kennedy det amerikanska folket att känna delaktighet i visionen att åka till månen och upptäcka rymden. Att få med sig människor och att skapa en greppbar och meningsfull vision är en grundpelare i en framgångsrik organisation. Här finns mycket att lära av Kennedys tal. Fem viktiga lärdomar är:
1. Visionen måste vara klar och tydlig.
2. Visionen måste vara inspirerande så att människor vill vara med att nå målet.
3. Visionen måste vara utmanande, men ändå möjlig att uppnå.
4. Det måste vara tydligt varför visionen är viktig.
5. Den som leder bör föregå med gott exempel och visa att hen lägger ner lika mycket jobb som alla andra.
En kraftfull vision är det viktigaste redskapet för att driva extrem innovation!

Framgång genom en samskapade process
Processledaren Innovation360`s data och forskning har visat att samarbete, meningsfullhet, tydliga mål, en vilja att lära av misstag och en acceptans av ovisshet är essentiellt för innovation. Denna data understryker vikten av att bygga rätt innovationsmiljö och implementera den i ett bredare spektrum av organisationer, i mikro- och makroskala, för att nå framgång. Innovation är nödvändigt för överlevnad och framgång på marknaden. Ett effektivt sätt att uppnå äkta och konstant innovation är genom ”the co-creation process” eller samskapande process. De viktigaste slutsatserna man kan dra från ”the co-creation process” är att börja med en gemensam vision och problem, vikten av ett gemensamt mål som överskrider individuella intressen, och att uppnå ett mål som är applicerbart utanför ens organisation. ”The co-creation process” blomstrar när idéer och lösningar kan delas fritt utan att hindras av juridik (som för tidiga IP diskussioner), sekretessavtal eller allmän protektionism.

Hur tar vi oss framåt som industri och samhälle?
Som den globala ekonomin utvecklas måste industrin, akademin och samhället i stort understödja och främja innovation för att både bibehålla och utveckla konkurrensförmågan.
Några av de nycklar vi sett i vårt projekt och som även återfinns i forskningen är vikten av att ha olika perspektiv, driva innovation genom samverkan mellan yrkeskårer och inte vara rädd för att sätta upp högts ställda visionära mål samt uppmuntra till att lära sig av misstag. Varje misstag är ett steg närmare lösningen på ett svårt problem och varje svårt problem är en möjlighet.

Arlena Amiri, Polestar
Magnus Penker, Innovation 360 Group

Partners: Koenigsegg, Polestar, Lightyear, Aurobay, NEVS och Marell, tillsammans med Innovation360 i samarbete med Space for Agenda 2030, rymddesigner Cecilia Herts, astronaut Christer Fuglesang och Europeiska Rymdorganisationen.
High-tech leverantörer: Aikolon, Betterfrost, BP Oil UK Limited, Elaphe, Flexound, Here, Imitera, New Cable Corporation, Optiphase Drive, Rapid Images, Research Institutes of Sweden, Semcon, Siili Automotive, Skey Network, Tactotek, Textreme, Bcomp, HERA project (Aachen Uni), Unikie.

Ta del av insikterna i sin helhet från ett exklusivt white paper av författarna: Arlena Amiri och Magnus Penker i samarbete med Advanced Engineering 2023 i Göteborg.

Dela inlägget:

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter om mässan och för att följa våra uppdateringar om hur vi skapar säkra mötesplatser. Få även första tjing till våra event och medverka i exklusiva tävlingar. Vi delar bara med oss av givande information – Det är ett löfte som vi ger dig som prenumerant! 

Scroll to Top