Prioritet Serneke Arena | Göteborg

Mikael Ström (1)

Mikael Ström

Mikael Ström arbetar på RISE och är teknologie doktor i produktutvecklingsmetodik. Fokus har varit på lean-, agil-, och systematisk produktutveckling. Mikael arbetar tillsammans med sina kollegor i ett projekt stöttas av Vinnova som handlar om tolkningsbar AI i produkter och kringliggande system.

Scroll to Top