Prioritet Serneke Arena | Göteborg

Problematiken med tolkningsbara AI-komponenter i produkter- ett forskningsprojekt på RISE

Kraven på funktionalitet, hållbarhet och kvalité på dagens produkter är höga samtidigt som de blir alltmer komplexa med ökat inslag av AI-komponenter. För att garantera både funktion och kvalité behöver vi kunna säkerställa och förstå funktionen hos dessa och här spelat tolkningsbarheten hos AI an viktig roll. RISE driver ett projekt inom området stöttat av Vinnova och intresserade företag inbjuds att ta del av projektets resultat.

Scroll to Top