Prioritet Serneke Arena | Göteborg

Jon Wingborg

Jon Wingborg har en MSc från Chalmers och har arbetetat i över 13 år med att ta nya material från idé och forskning ut till industrin. Sedan 2017 arbetar Jon på stiftelsen Chalmers Industriteknik med ansvarar för det svenska ekosystemet kring materialet grafen samt som kvalitetschef för stiftelsen.

Scroll to Top