Prioritet Serneke Arena | Göteborg

PLA – biobaserad plast från den svenska skogen

Kan man använda sekundär råvara, såsom sidoströmmar och biprodukter från skog och jord för att tillverka PLA?

PLA, en biobaserad plast, har funnits länge på marknaden, men nu ökar intresset som en effekt av EU:s höga ambitioner om mer cirkulära och hållbara lösningar. PLA tillverkas av primär råvara såsom sockerrör eller majs, vilket gör att den blir ifrågasatt då man anser att det kan leda till direkt eller indirekt förändring av hur mark används, förlust av biodiversitet och konkurrens med mat- och foderproduktion.

Scroll to Top