Prioritet Serneke Arena | Göteborg

Enabling autonomous driving in urban areas

Mer än hälften av världens befolkning bor i stadsområden, allt oftare i mycket täta städer. Stadstrafiken blir mer komplex och extremt utmanande. Ny teknik behövs för att säkerställa säker autonom körning, särskilt i dessa täta stadsområden. Idag används sensorteknologier som lidar, radar och kameror ofta för ADAS (Advanced Driver Assistance System) och AD (Autonomous Driving). Men befintliga lösningar är inte tillräckligt snabba och exakta. Avancerade trafiksäkerhetslösningar kommer att möjliggöra innovation för nya mobilitetssystem i städer.

Scroll to Top