SE Automation

SE Automation

SE Automation vill hjälpa svensk industri att automatisera de monotona, smutsiga och farliga arbetsuppgifterna. Vi är både en systemintegratör inriktad på industriella tillämpningar som svetsning, slipning, lackering, maskinbetjäning etc, men vi är också en distributör av robotar och kringutrustning/mjukvara. Vi representerar Universal Robots, Mobile Industrial Robots, Olis Robotics, Triple A Robotics och Flexxbotics.

Kontakta oss

Scroll to Top