Prioritet Serneke Arena | Göteborg

Qestit Systems AB

Qestit Systems AB

Om oss

Vi erbjuder testsystem för både FoU, produktion, kretskortstest samt End Of Line testsystem för att kvalitetssäkra all funktionalitet i tillverkningsprocessen. Våra testsystem anpassas efter just era behov och önskemål, för oss är det viktigt att leverera precis det ni behöver för att ni ska nå rätt kvalitet. Vi har många års erfarenhet av att designa testsystem och hjälper företag i alla typer av branscher och produktutvecklingsstadier. Från medicinska system med låg produktionsvolym till konsumentprodukter med hög produktionsvolym. Vi kan göra din testning enkel.
Ett testsystem är ett system som säkerställer att alla väsentliga funktioner fungerar. Du kan testa dina egna produkter under utveckling eller under produktion, så att du hittar buggar och produktionsfel innan en produkt släpps till kund. Vi designar och kvalitetssäkrar testsystem innan leverans så att det fungerar optimalt.

Alla produkter kräver någon form av validering eller testning innan leverans. I vissa fall innebär detta att man implementerar produktionstester för delkomponenter, som ett kretskortstest (PCBA) eller test av den färdiga produkten. Under produktutvecklingen kan produkten kräva flexibla FoU-tester för att finna brister, till exempel inom fordons- eller flygindustrin. Komplexa produkter kan till och med kräva båda.

Nyheter

Jobbannonser

LabVIEW Utvecklare

Du kommer främst att arbeta med att utveckla applikationer i LabVIEW, vidareutveckla vår produkt QMAX (vår testmjukvara och styrsystem för HW R&D) samt etablera QMAX i kundapplikationer. Rollen innebär även utveckling och design av hårdvarulösningar för test-, mät- och loggningsapplikationer. Du kommer att arbeta med företag från många olika branscher tillsammans med kollegor från QESTIT. Du kommer att ansvara för alla steg i utvecklingsprocessen och mjukvaruutveckling.

Produktutveckling, affärsutveckling och projektledning kommer även att vara viktiga delar i ditt arbete.

Du kommer att arbeta internt på vårt kontor, distans eller på plats hos kunder beroende på projekt och arbetsuppgifter. Resor till kunder i Sverige eller utomlands kan också förekomma.

Vi söker en person med erfarenhet av programmering i LabVIEW, erfarenhet av test- och mätsystem och någon som vill vara med och leda utvecklingen av test och kvalitetssäkring framåt!

Se jobbannonser »

Testsystemarkitekt

Du kommer i första hand att arbeta internt med att skapa kompletta testlösningar, testplattformar, testprogramlösningar och/eller resultathanteringsprogram. Vårt team ansvarar för alla stadier av design- och utvecklingsprocessen inklusive inköp av utrustning, produktmontering och mjukvaruutveckling. Merparten av mjukvaruutvecklingen genomförs i LabVIEW för både inbyggda och icke-inbäddade system. Vi skapar även mjukvara i .Net Core, SSMS och HTML script. Arbetet kan innebära resor till kunder för att installera maskiner och verifiera deras installation, både i Sverige och Europa.

Kontinuerlig utveckling är avgörande, du förväntas hitta nya möjligheter för våra kunder eller för QESTIT att utveckla nya produkter. Du förväntas också utveckla eller föreslå förbättringar av befintliga produkter.

Vi är intresserade av testingenjörer som har flera års erfarenhet av testprogramvarusegmentet eller LabVIEW-kodningsmiljön, eller nyutexaminerade inom el, mekatronik eller liknande teknikområden.

Se jobbannonser »

Testsystemsutvecklare

Du kommer i första hand att arbeta internt med att skapa kompletta testlösningar. Vårt team ansvarar för alla stadier av design- och utvecklingsprocessen inklusive inköp av utrustning, produktmontering och mjukvaruutveckling. Merparten av mjukvaruutvecklingen genomförs i LabVIEW för både inbyggda och icke-inbäddade system. Arbetet kan också innebära resor till kunder för att installera maskiner och verifiera deras installation. Även resor runt i Sverige och internationella resor till andra delar av Europa.

Vi är intresserade av testingenjörer som har flera års erfarenhet av testprogramvarusegmentet eller LabVIEW-kodningsmiljön, eller nyutexaminerade inom el, mekatronik eller liknande teknikområden.

Se jobbannonser »

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top