Prioritet Serneke Arena | Göteborg

ProTendering

ProTendering

Om oss

ProTendering ett upphandlingsstöd som digitaliserar ett område som idag till stor del hanteras manuellt. Det är den första programvaran som ger dig ett avancerat verktyg för att utvärdera mot Total Cost of Ownership, istället för endast mot lägsta pris i upphandlingar. Den hanterar alla typer av krav, inklusive bör-krav, funktionskrav och riskparametrar. Du får en tydlig bild av prestanda i varje erbjudande och kan välja utifrån optimal prestanda för en relevant kostnad.

ProTendering är ett stöd för projektledare och inköpare som drastiskt minskar arbetstiden med
* kravhantering inför upphandling
* krav-validering i inkomna anbud
samtidigt som det även driver kontroll, relevans och kvalitet i kravmassan.

ProTendering är ett unikt verktyg för projektledare och inköpare, som stöttar i att ta fram bättre beslutsunderlag inför inköpsbeslut. Det är det verktyg som vi grundare själva saknat under våra långa karriärer inom inköp och som beslutsfattare.

ProTendering är det första systemstödet på marknaden som automatiserat och extraherar samtliga krav i upphandlingsdokument digitalt, och dessutom bygger utvärderingsmodeller dynamiskt. Det innebär att med ProTendering slipper inköpare och projektledare mycket manuellt arbete så som att läsa mängder av dokument, identifiera krav och kopiera in dessa i ett kalkylark, för att därefter skapa en utvärderingsmodell.

Ett även större värde än tid är att få kontroll och överblick på kravmassan, för att kunna styra den mot värdebaserad, kvalitets- och innovationsdriven upphandling istället för skallkrav mot lägsta pris. Det leder till bättre affär för både kund och säljare.

Den ökade tydligheten leder också till minskad risk för tvist efter leverans.

Flera upphandlingsorganisationer som använder vårt program säger att de minskar projektteanets tid med upp mot 50%.

Ännu högre är värdet av ökad kvalitet och kostnadsbesparingar i upphandlingar.

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top