NoLimits

noLimits erbjuder produktutveckling i sin vidaste bemärkelse. Vi hjälper företag med hela utvecklingsprocessen från idé till produktion, inkluderande konceptualisering, design, prototyper, testande, verifiering, produktionsoptimering och industrialisering. Vi erbjuder all support från mekanik och industriell design till mjukvara och elektronik. Vi behärskar ett stort antal teknologier, material, test- och produktionsmetoder. Vi erbjuder resurser och kompetens för krävande, omfattande och internationella projekt.

noLimits ställer ut på mässan för att skapa partnerskap med FoU-intensiva utvecklingsföretag, innovatörer och tillverkande företag. Vi vill erbjuda dessa företag omfattande och skräddarsydda lösningar för att försnabba produktutvecklingscykler, antingen i form av samutveckling eller som en egen FoU-avdelning.

Kontakta oss

Scroll to Top