Hexagon / MSC Software

Hexagon division Manufacturing Intelligence erbjuder lösningar inom Smart Industri, digitalisering och optimerad produktutveckling. Manufacturing intelligence division består av MSC Software, ledande inom simulering & produktutveckling (CAE), Production Software som är den största aktören inom styrda CNC-maskiner (CAM) och Metrology, störst inom tolerans & kvalitetsmätning. Tillsammans är vi över 8.000 anställda som hjälper tillverkande företag över världen att tillverka bättre produkter med mindre fel och med minskad miljöpåverkan.

Kontakta oss

Scroll to Top