Elysics AB

Elysics AB

Elysics är ett utvecklingsföretag specialiserat på produktutveckling för elektroniska system. Vi anställer erfarna ingenjörer inom inbyggd elektronik, kraftelektronik, elektronikrelaterad mjukvara och applikationer, samt kommunikationsgränssnitt och tillämpning av sensorteknologier.

Kontakta oss

Scroll to Top