Data Respons Solutions AB

Data Respons Solutions AB

Data Respons är ett oberoende teknikföretag och en ledande aktör inom IoT, Industrial digitalisation och inbyggda lösningar. Vi erbjuder R&D-tjänster och lösningar till OEM-företag, systemintegratörer och vertikala produktleverantörer inom ett antal marknadssegment såsom transport och fordonsindustri, industriautomation, telekom och media, rymd, försvar och säkerhet, medtech, energi och sjöfart samt finans & Offentlig sektor.

Data Respons ASA är noterat på Oslobörsen (Ticker: DAT) och ingår i IT-indexet. Företaget har kontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland och Taiwan. www.datarespons.com

Kontakta oss

Scroll to Top