Columbia Elektronik AB

COLUMBIA ELEKTRONIK AB är den ledande expertorganisationen som levererar kompletta testfixturlösningar till den nordiska elektronikindustrin. Efter att ha varit pionjärer på den svenska, norska, finska och danska marknaden redan 1977 har vi idag ett absolut ledarskap inom fixturteknik och har en solid, stor andel av marknaden.

Kontakta oss

Scroll to Top