Boliden Bergsøe A/S

Boliden Bergsøe A/S har 120 års erfarenhet av tennverksamhet och ingår i den svenska Bolidenkoncernen och säljer förutom metaller och legeringar från egna verk en rad produkter till gjuteri-, elektronik-, förpacknings-, VVS- och maskinindustrin tillverkade av ledande tillverkare i Europa. Mer information om Boliden går att läsa på www.boliden.com. Vår lokala enhet i Glostrup, Danmark är ansvarig för bland annat tennförsäljningen i Norden och återköp av tennavfall, mer info finnes under vår egen nya hemsida www.boliden.dk

Under de senaste 10 åren har Boliden Bergsøe A/S tagit marknadsandelar inom elektronikmarknaden varje år med Tamura Elsolds mikrolegerade tenn SN100 MA-S och växer för varje år. Nu finns också den nyutvecklade legeringen SN100 PS speciellt framtaget för selektiv lödning.

Kontakta oss

Scroll to Top