Patrik Andersson

Patrik Andersson är VD för Business Region Göteborg som ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Han har tidigare bland annat haft flera ledande befattningar inom banksektorn.

Scroll to Top