Nina Miskovsky

Kommunalråd, Moderaterna Göteborgs Stad

Kommunalråd för Moderaterna med ansvar för sociala frågor och personalfrågor i Göteborg. Tidigare egen företagare inom friskvård. Var med och startade SATS Sportsclub i Sverige och införde Zumban i både Sverige och på Jamaica.

Scroll to Top