Mikael Ström

Mikael Ström arbetar med metodik för produktutveckling och industrialisering och har under senare tid studerat möjligheten för startup-företag att industrialisera sina idéer. Mikael har även arbetat med tekniker som multilösningsteknik, kreativa metoder, metoder för att utforska lösningsrymder och visuell styrning av produktutveckling.

Scroll to Top