Erik Nilebäck

Erik Nilebäck har mer än 10 års erfarenhet av forskning, produktutveckling, projektledning samt försäljning inom materialvetenskap, medicinteknik och läkemedelsutveckling. Inom dessa områden så har Erik arbetat mycket med ytvetenskap, biomolekylära interaktioner, nano-material och biosensorer. Han är civilingenjör i teknisk biologi från Linköpings universitet samt doktor i biovetenskap från Chalmers tekniska högskola.

Scroll to Top