Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup arbetar som projektledare inom Materialgruppen på Chalmers Industriteknik. Hon har mer än 30 års erfarenhet från industrin, från tidig forskning och utveckling till implementering av produkter på marknaden. Den röda tråden är främst polymera material då hon har en Teknologie Licentiat inom området. Marie-Louise drivs av att tillsammans med företag hitta mer hållbara och innovativa lösningar på deras utmaningar.

Scroll to Top