Maria Trulsson-Pfister

Maria Trulsson-Pfister är senior managementkonsult på EFFSO AB. Hon har drivit flera förändringsprojekt inom inköpsområdet, både övergripande strategiska projekt och kategoribaserade inköpsprojekt. Hon har genomfört inköpsförbättringar inom såväl direkt material, indirekt material och inom investeringsinköp. Maria har även projektlett flera av EFFSOs mest komplexa spendanalyser inom en rad olika branscher. Hon är en av EFFSOs utbildare och håller löpande inköpsakademier fokuserade på kategoristyrt inköp (där spendanalys är en av de ingående modulerna).

Senior managementkonsult EFFSO AB

Scroll to Top