Jonas Fransson

CAD/PLM/SLM Expert, PDSVISION

Jonas jobbar som utbildningsansvarig på PDSVISION vilket innebär ansvarar för kunskapsöverföring jämt emot kunder och försöker säkerställa att detta sker på ett effektivt och bra sätt. Har jobbat med utbildning på PDSVISION i drygt 8 år och har således skaffat sig gedigen kunskap inom produkterna de säljer. Framför allt Creo och Windchill.

Scroll to Top