Jon Wingborg

Jon Wingborg har mer än 10 års erfarenhet från industriell materialutveckling med fokus på lättviktsmaterial och grafen. Han besitter en bred erfarenhet inom olika materialområden som kompositer, metalliska material, grafen och limmer. Jon är civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot materialteknik från Chalmers tekniska högskola.

Scroll to Top