Philip Gillgard

Philip Gillgard arbetar som projektledare inom materialteknik på Chalmers industriteknik sedan ungefär ett år tillbaka. Han har över femton års erfarenhet från forskning och företagsutbildning inom kemi, textil och polymera material. Med bred branscherfarenhet gillar han särskilt att ta sig an tekniska utmaningar hos mindre företag. Philip är civilingenjör i kemiteknik och teknologie doktor i materialvetenskap.

Scroll to Top