Jan Grahn

Jan Grahn är professor i mikrovågselektronik på Chalmers tekniska högskola. Han har lång erfarenhet av samarbeten mellan akademi och näringsliv inom elektroniksektorn. Jan Grahn initierade och ledde forskningssatsningen GHz Centrum 2007-2021 mellan Chalmers och ett tjugotal företag inom telekom, försvar och rymd. Hans forskningsspecialitet är lågbrusig transistorteknik.

Scroll to Top