Jon Wingborg

Jon Wingborg arbetar i Grafengruppen på Chalmers Industriteknik, som är värd för det nationella innovationsprogrammet SIO Grafen. Jon är ansvarig för att bygga det svenska ekosystemet för grafen och andra 2D-material och är i kontakt med många industriella aktörer inom området. Innan det blev grafen har Jon jobbat på ett start-upbolag inom materialområdet

Scroll to Top