Karolina Kazmierczak

Karolina Kazmierczak jobbar i projekt inom cirkulär ekonomi med fokus på metoder, arbetssätt, verktyg för flödesoptimering, kostnadseffektiv demontering och förbättrad inre- och yttremiljö. Ett av Karolinas expertområde är batteriåtervinning.

Scroll to Top