Connect Väst

Connect Väst

Genom Connects processer och mötesplatser får företag unika tillfällen att presentera och testa sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

Scroll to Top