Anders Segerlund

Anders Segerlund arbetar med Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning inom gruppen Tillämpad AI på Chalmers Industriteknik. Parallellt i sin roll som Data Scientist arbetar han med strategifrågor och hur AI kan användas i kommersiell verksamhetsutveckling. Anders brinner för kommersiell verksamhetsutveckling och skapande av affärsnytta. Två intressanta verksamhetsområden är djupinlärning och optimering och hur detta kan användas för att skapa ett ökat värdeerbjudande.

Scroll to Top