Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi. Och vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi har ca 90 medarbetare, varav hälften med doktorsexamen, och omsätter årligen omkring 110 MSEK. VD är sedan 2016 Golaleh Ebrahimpur.

Verksamheten är indelad i en kärna, Commercial R&D, och tre dotterbolag: Boid, CIT Energy Management och CIT Industriell Energi.

Som stiftelse, instiftad 1984 av Chalmers tekniska högskola, saknar vi formell ägare. Vår verksamhet grundas på stiftelsestadgarna, vilka definierar vårt uppdrag:

//Forskning och utveckling för industrin på kommersiella villkor
//Stärka Chalmers band med näringslivet
//Vara den kommersiella ingången till Chalmers

I vår styrelse finns representanter från såväl näringsliv som universitet.

Kontakta oss