Inköpstrender 2020

Per Finnhammar, VD, EFFSO AB

Med avstamp i sex globala megatrender presenteras de fem viktigaste trenderna som kommer att påverka skandinaviska inköpsorganisationer under 2020: Hållbarhet & supply chain, effekten av en inbromsning i konjunkturen, kompetensbrist som en konsekvens av den ökade komplexiteten i inköpshantverket, den agila inköpsfunktionen – vad innebär den? Slutligen digitalisering, automation och Artificiell Intelligens. Kom och lyssna och diskutera med oss!

 

Scroll to Top