Inköpshalvdag med Mölnlycke och EFFSO: Lär dig mer om Value Management och Spendanalys

Arvid Fredin, Chief Marketing Officer på Spendency, EFFSO

AnnChristine Strigén, VP Global Procurement, Mölnlycke Health Care

Johan Nygren, Senior managementkonsult EFFSO AB

Kristina Lönnqvist, Senior Procurement Manager, Mölnlycke Health Care

Maria Trulsson-Pfister, Senior managementkonsult EFFSO AB

Registrera dig här för att delta

 

Kraven på inköpsfunktionen har ökat. För att klara de ökade kraven som ställs på inköp måste inköpsfunktionen utvecklas och bli mer agil. Att arbeta i silos är inte hållbart, tvärfunktionalitet och närhet till kunden är viktigare än någonsin. Kom och lyssna på EFFSO och Mölnlycke Healthcare som kommer att presentera ett strukturerat ramverk för Value Management och sina lärdomar från genomförda projekt.

En annan viktig aspekt av inköpshantverket är data. Att löpande uppdatera spendanalysen ger både en överblick av verksamhetens totala inköp men bidrar också till inblick i inköpsmönster i specifika kategorier. Under Inköpshalvdagens andra hälft kommer EFFSO att gå igenom spendanalysens grunder – vad är det, varför är det värdefullt och hur rent praktiskt genomför man en sådan.

Innehåll:

  1. Value Management – en plattform för samarbete mellan R&D & Inköp

Talare: AnnChristine Strigén, VP Global Procurement – Mölnlycke Health Care, Kristina Lönnqvist, Senior Procurement Manager – Mölnlycke Health Care, Maria Trulsson-Pfister, Senior managementkonsult – EFFSO AB och Arvid Fredin, Partner – EFFSO

  1. Spendanalysens grunder

Talare: Maria Trulsson-Pfister, Senior managementkonsult – EFFSO AB, Johan Nygren, Senior managementkonsult – EFFSO AB och Arvid Fredin, Partner – EFFSO.

Registrera dig här för att delta

 

Scroll to Top