Göteborgsregionen – Sveriges innovationsmotor

Under 20 år investeras det 1000 miljarder kronor i infrastruktur och byggnader i Göteborgsregionen och 120 000 nya jobb ska skapas till 2035. Göteborgsregionen genomgår stora strukturella förändringar samtidigt som man satsar på klimatneutralitet redan till 2030.

• Vad är det som driver på denna utveckling?
• Vad kommer att bli framgångsfaktorer för framtiden och vilken är näringslivets roll?
• Vilka utmaningar finns att hantera?
• Vilken roll har teknik och innovation i förutsättningarna att nå målen?

Scroll to Top