Building the wheel of the future of Autotech on blockchain : The way blockchain technology disrupts autotech

I takt med att efterfrågan på autonoma fordon och smarta transportsystem ökar, ökar också behovet av säker och pålitlig datahantering. Block chain-teknik kan tillhandahålla en decentraliserad och transparent plattform för att hantera fordonsdata, underlätta säker kommunikation mellan fordon och infrastruktur och möjliggöra nya affärsmodeller som delat ägande och användningsbaserad försäkring. Talet kommer att diskutera hur blockchain kan förbättra effektiviteten, säkerheten och hållbarheten för autotech, och hur företag kan utnyttja blockchain för att ligga i framkant i denna snabbt utvecklande industri.

Scroll to Top