Styrkorna som definerar regionen

Erik Bhem om regionens styrkor och arbetet framåt

Vi träffade vår Advisory Board-medlem, Erik Behm, Area & Investment Manager ICT/Tech vid Business Region Göteborg (BRG). Erik arbetar dagligen med att hjälpa och utveckla IT-branschen i regionen där identifiering, kartläggning och utveckling av regionens styrkor är grundläggande arbete. Vi pratade om potentialen för IT-branschen i Västsverige och Göteborgsregionen, vilka styrkor som är mest framträdande och vilket arbete som görs för att förtydliga och driva på utvecklingen inom dessa.

För att bli en stark region inom specifika områden krävs det att man identifierar var styrkorna finns och att man utgår från dessa i sitt arbete. Sedan kan det finnas andra områden men det är viktigt att ha en tydlig bas och kommunicera den. Erik berättar att 2010-2011 startades ett arbete att tydligt mejsla fram ett antal styrkeområden, teknologier.

”2011 gick vi samman för att identifiera styrkeområdena. Runt 2018 startades ett arbete att se över dem och jan 2020 landade vi i nya områden som också är i ens med prioriteringarna från EU.”

De styrkor som Erik syftar till är de områdeskluster som regionen är extra stark inom. Erik och BRG samverkar även i intenationella nätverk för att matcha regionens styrkor med branschens generella utveckling. Under 2020 har IT-branschens generella internationella styrkor förnyats ytterligare.

Styrkor/områdeskluster för Göteborgsregionen:
AI
Cyber security
Mobility & connectivity
Microwave & Antenna Technology
Visualisering och spel
Digitalisering

Erik lyfter också att ett sätt att säkerställa att varje styrka/områdeskluster får rätt förutsättningar att växa är att binda varje styrka till minst ett nätverk och minst en professionell mötesplats, mässa eller konferens. Att sammanlänka styrkorna med tydliga arenor som samlar människor och kompetenser är avgörande för att bana väg för framtiden.

”Mitt jobb är att hjälpa IT-branschen framåt, genom kartläggning av styrkor, branschen och dess utvecklingspotential. För att stärka branschen måste människor som är verksamma i den mötas – därför att det viktigt att det finns relevanta mötesplatser för varje styrkeområde. ”

Advanced Engineering och Elektronik är givna mässor för flera av de styrkor/områdeskluster som är framtagna för Göteborgsregionen. Vår mission för Advanced Engineering och Elektronik är att göra produktutvecklingen inom verkstads-/tillverkningsindustrin och Elektronik ännu smartare, mer effektiv och avancerad – genom mötet mellan människor. Den 24 – 25 mars 2021 är mötesplatserna tillbaka på Åbymässan i Göteborgsregionen för att sätta det fysiska mötet och branschens utveckling högst på agendan.

STAY IN THE LOOP

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter om mässan och för att följa våra uppdateringar om hur vi skapar säkra mötesplatser. Få även första tjing till våra event och medverka i exklusiva tävlingar. Vi delar bara med oss av givande information – Det är ett löfte som vi ger dig som prenumerant! 

Scroll to Top